L'art du mouvement

Parkour & Freerunning

Parkourträning för barn och ungdomar i Värmdö
Intressanmälan Prova på Gratis

Parkour i Värmdö – Rörelse med stil

Parkour är att ta sig från punkt A till punkt B på snabbast, smidigaste och effektivaste sätt möjligt. Att leta efter nya vägar och lösningar, att träna upp sin fysiska och psykiska kapacitet och att utvecklas och börja se hinder som möjligheter – det är Parkour!

Parkour inomhus

Parkour för barn i Gymnastiksalar och idrottshallar i Värmdö

Vi håller till på olika platser runt om Värmdö. I nuläget har vi främst blivit tilldelade tider kring Gustavsberg Centrum i Farstavikens skola samt Munkmoraskolan. Val av tid och plats görs på anmälningssidan. Kurserna består av 12 lektioner á 55 minuter och är lämpliga för barn och ungdomar 6-13 år. Givetvis indelade efter ålder.

Inför terminsstart finns det möjlighet att prova på gratis. Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev nedan så får du information när anmälan öppnar.

Nyhetsbrev

Parkour utomhus

Parkour för barn i Värmdö

Vi håller till i parkourparken i Gustavsberg Centrum samt, på skolgårdar och andra lämpliga ställen i närheten av våra inomhuslokaler runt om Värmdö. Val av tid och plats görs på anmälningssidan. Kurserna består av 4-5 lektioner beroende på hur kalendern ser ut. Lektionerna är 55 minuter långa och lämpliga för barn 6-13 år. Även dessa lektioner är givetvis indelade efter ålder.

Vårsäsongen pågår under maj, juni samt augusti

Bilder/Instagram

Följ oss gärna på instagram, vi försöker lägga upp lite bilder och stories då och då.

https://www.instagram.com/WermdoParkour/

@WermdoParkour