Parkourkurser

Anmälan

En intresseanmälan till parkour är inte bindande men vi är tacksamma om man avbokar om man efter intresseanmälan ångrar sig så att vi kan meddela andra barn ifall det skulle vara kö.

Vi återkopplar inför terminsstart och om den tiden vi kan erbjuda, baserat på intresseanmälan såklart, fungerar betalar ni in avgiften enligt instruktionerna i bekräftelsen.

Prova på

Vi har gratis prova på lektioner inför terminen. När den väl har satt igång öppnar vi inte upp för de som vill testa, utan hänvisar till nästa omgång prova på lektioner inför nästa termin. Undantag från detta görs endast av kansliet i förskott.

Försäkring

Alla barn är givetvis försäkrade hos oss.
 En förutsättning för att försäkringen ska gälla är att ni har lämnat korrekt personnummer då detta lämnas över till försäkringsbolaget. Barnens värdesaker är dock inte försäkrade och vi ersätter därför ej några värdesaker.

Betalning

Av tekniska anledningar behöver vi ta ut en avgift vid intresseanmälan. Denna har därför satts till 10 kr. Dels fungerar inte formuläret utan att det sker en transaktion, dels hindrar det datorer/bootar att skicka falska anmälningar. Dessa 10 kr betalas inte tillbaka vid avbokning av administrativa skäl. Utöver denna avgift betalar man kursavgiften enligt de instruktioner som skickas ut.

Avbokning

Avbokning sker endast genom att man meddelar oss via e-post till adressen info@wermdoparkour.se Avbokning ska göras senast 7 dagar innan terminsstart. Vid avbokning återbetalas full avgift. Vi bekräftar alla avhopp. Om man är anmäld till en prova på lektion kan man avboka inom 24h från att ha deltagit på lektionen.

Avbokning från vår sida

Skulle vi inte ha ett elevunderlag som är tillräckligt för att starta en grupp, eller om andra förutsättningar ändras (t.ex. att lokalerna avbokas av Värmdö Kommun och vi inte har någonstans att vara) så betalas hela avgiften tillbaka. Vi står inte för mellanskillnaden till en motsvarande kurs i någon annans regi.

Inställd lektion

Om en tränare är sjuk och vi inte lyckas hitta en ersättare kommer vi ställa in den lektionen och kompensera genom att förlänga terminen med en extralektion. Någon annan ersättning utgår ej. Den inställda lektionen meddelas per mejl.

Fotografering och film

Under terminen kan det ske fotografering eller filmning för publicering på vår hemsida eller sociala medier som till exempel Instagram eller Facebook. Tränaren informerar innan och vill man inte medverka på dessa bilder meddelar man det direkt till tränaren. Skulle det mot förmodan bli fel är man välkommen att kontakta kansliet så tar vi bort bilder.

Medlemskap

Deltagare i våra kurser måste vara eller bli medlemmar för att delta. Medlemsavgiften är 100 kr/år för deltagare under 18 år och 500 kr/år för deltagare över 18 år. Ej medlemmar får 100kr i rabatt på deltagaravgiften.

Okontrollerbar händelse

Vid händelse som ej kunnat förutsägas och som vi ej råder över – som leder till att våra tjänster ej kan genomföras som planerat, har vi ingen skyldighet att leverera. Exempel på detta är extrema väderförhållanden, krig, upplopp, eldsvåda, explosionsfara eller andra omständigheter över vilka vi ej råder.